ปราจีนบุรีจัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 10 ประเภท มีผลงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 26/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันนี้ 26 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 10 ประเภท มีผลงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]