ปราจีนบุรีจัดการประชุมแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 - 2562
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 - 2562 พร้อมด้วย นายป้องปราการ สุดนุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวมนัสนันท์ วิทยา รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ และคณะทีมงาน ได้เป็นวิทยากรแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงในการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ โดยมีผู้สมัครรับการคัดเลือกจำนวน 20 ราย ผลการพิจารณาดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ข่าว : 19/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันนี้ 19 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ประจำปี 2561 - 2562  พร้อมด้วย นายป้องปราการ  สุดนุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวมนัสนันท์  วิทยา รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ  และคณะทีมงาน ได้เป็นวิทยากรแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงในการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้  โดยมีผู้สมัครรับการคัดเลือกจำนวน 20 ราย  ผลการพิจารณาดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]