ปราจีนบุรีจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เข้าร่วมประชุม
วันที่ข่าว : 18/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 18 ธันวาคม 2560  ที่โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวปาณี  นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เข้าร่วมประชุม
     โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัดคือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว โดยมีจังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
     จากการเปลี่ยนแปลงที่จะมีภาค การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งกลุ่มจังหวัดระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากหน่วยนโยบาย จึงทำให้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 (แผน 5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จำนวน 5 จังหวัด คือจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว จำนวน 150 คน ร่วมกันระดมสมองเพื่อจัดทำรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]