ปราจีนบุรีจัดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 18/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันนี้ 18 ธันวาคม 2560  เวลา 11.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใยในพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้มีความเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตระหนักถึงความสำคัญของป่าที่เป็นหลักประกันชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วย ราษฎรชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์หรือโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 100 คน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]