ปราจีนบุรี พัฒนาผังเมืองรวมชุมชนนาดีและชุมชนโคกปีบ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 15 ธันวาคม 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนนาดี อำเภอนาดี และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนโคกปีบ ที่ห้องประชุมสระมรกต ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 15/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 15 ธันวาคม 2560  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนนาดี อำเภอนาดี และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนโคกปีบ ที่ห้องประชุมสระมรกต ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
     โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดผังเมืองรวมชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานอย่างสอดคล้อง เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย และเศรษฐกิจของชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน ของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 แห่ง คือ ผังเมืองรวมชุมชนนาดี อำเภอนาดี และผังเมืองรวมชุมชนโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้ง 18 ขั้นตอน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]