รองสมุหราชองครักษ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 12 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมต้นน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พลเอก พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
วันที่ข่าว : 12/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 12 ธันวาคม 2560  ที่ห้องประชุมต้นน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  พลเอกพงษ์เทพ  กนิษฐานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พลตรี สุขสรรค์  หนองบัวล่าง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  นางกัลยารัตน์  นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 12  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]