ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๒๐๑ (พานหิน) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 12/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันนี้ 12 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๒๐๑ (พานหิน) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดมาตรการแนวทางในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงสำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และลดการประสบอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานของลูกจ้าง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]