รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การโอนย้าย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง การรายงานสายงานผู้บริหารว่าง การให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 26/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 14.00 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ปราจีนบุรี  เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น  การโอนย้าย  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  การรายงานสายงานผู้บริหารว่าง  การให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]