ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ครั้งที่ 32/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และพิจารณาขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ การเข้าพักใน Alternative Local Quarantine และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 16/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 14.00 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ครั้งที่ 32/2563  เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และพิจารณาขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ การเข้าพักใน Alternative Local Quarantine และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]