ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอประจันตคาม
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ข่าว : 14/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 14 ตุลาคม 2563  ที่หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  นายวรพันธุ์​  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​  ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น
     
1. การเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     2. การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ให้รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 
     3. การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
     4. การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
     5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัยทางถนน และสาธารณภัย
     6. ด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันไข้เลือดออก
     7. การให้ความสำคัญในการบริการประชาชน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]