ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง
วันที่ข่าว : 13/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น.  ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง  โดยมี คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอศรีมหาโพธิ  และพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าป่าครั้งนี้  ได้เงินทั้งสิ้น 163,636 บาท


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]