ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอกบินทร์​บุรี​ และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ข่าว : 12/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 12 ตุลาคม 2563  ที่หอประชุมอำเภอกบินทร์​บุรี​ และอำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  นายวรพันธุ์​  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​  ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น
     
1. การเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     2. การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ
     3. การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
     4. การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
     5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัยทางถนน และอุทกภัย
     6. ด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันไข้เลือดออก
     7. แนวคิด 3 ส 1 ป ได้แก่ สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]