ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน เพื่อรับทราบถึงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ตลอดจนความคิดเห็น ข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่โครงการ
วันที่ข่าว : 08/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 8 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น.  ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน เพื่อรับทราบถึงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ตลอดจนความคิดเห็น ข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่โครงการ  โดยมี  ผู้แทนกรมชลประทาน  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  บริษัทที่ปรึกษาโครงการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]