รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมเกษตรกรและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.45 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมเกษตรกรและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้างความรักเอื้ออาทรในชุมชนโดยผ่านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน การพึ่งพาตนเองและการสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนด้านน้ำ อาหาร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และการสร้างอาชีพรายได้ให้แก่แรงงานอพยพกลับถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ณ บ้านหนองแสง หมู่ 11 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 07/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 7 ตุลาคม 2563  เวลา 10.45 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ออกเยี่ยมเกษตรกรและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้างความรักเอื้ออาทรในชุมชนโดยผ่านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน การพึ่งพาตนเองและการสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนด้านน้ำ อาหาร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และการสร้างอาชีพรายได้ให้แก่แรงงานอพยพกลับถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19  ณ บ้านหนองแสง  หมู่ 11  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายวัลลภ  ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี  และนางกชพร  ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมออกเยี่ยมฯ ด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]