รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ จากการประกอบกิจการกำจัดขยะ ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 06/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ จากการประกอบกิจการกำจัดขยะ  ณ  ห้องประชุมทวารวดี  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]