ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
วันที่ข่าว : 06/10/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น.  ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยมี นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ผู้ประกอบการขนส่ง  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมพิธี

     ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและคณะ ได้ร่วมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการขนส่ง และผู้โดยสาร เพื่อจะได้นำมาแก้ไขต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]