รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของอุทยานแห่งชาติ ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของอุทยานแห่งชาติ ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ณ ด่านตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 25/06/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 25 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของอุทยานแห่งชาติ ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)  ณ  ด่านตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ตำบลเนินหอม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]