ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม 402 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุ (ท) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)
วันที่ข่าว : 16/06/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

      วันที่ 16 มิถุนายน 2563  เวลา 15.00 น.  ที่ห้องประชุม 402  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุ (ท)  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  และผู้บริหารท้องถิ่น  ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)  ซึ่งมี พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]