นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ข่าว : 01/06/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น.  ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  นางอังคณา  หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

      1. มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 2 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 100 ชิ้น ให้อำเภอเมืองปราจีนบุรี

      2. มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 1 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 40 ชิ้น ให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

      3. มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 2 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น ให้โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 

      4. มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 3 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]