ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 403 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 24/2563
วันที่ข่าว : 01/06/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุม 403  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 24/2563  ซึ่งก่อนวาระประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้รับมอบหน้ากากอนามัยจาก (1) กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 15,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายไปยังอำเภอ (12,000 ชิ้น) และกลุ่มผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตชุมชน (3,000 ชิ้น)  และ (2) บริษัท ปราจีนบุรี เอ็มจี ออโต้เซลส์ จำกัด จำนวน 2,000 ชิ้น

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]