ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว​ยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว​ยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ​ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ​ให้ความเห็นชอบระยะเวลาการฝึกอบรม และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019
วันที่ข่าว : 29/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว​ยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ​ครั้งที่ 2/2563  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ​ให้ความเห็นชอบระยะเวลาการฝึกอบรม และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019  ​โดยมี คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]