ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 1400 น. ที่ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ข่าว : 18/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เวลา 1400 น.  ที่ห้องประชุมพญายอ  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  และบุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ร่วมกิจกรรม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]