ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 1000 น. ที่ห้องประชุม 403 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 21/2563 ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้นำผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพส่งออกทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์กบชายน้ำจากสวนจิตร์นิยม (อำเภอศรีมหาโพธิ) ที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม (ใบลานสาน) พร้อมคู่มือข้อมูลประกอบ ราคาลูกละ 1 แสนบาท มาให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรี หลังภาวะฉุกเฉินโคว-19 สิ้นสุดลง
วันที่ข่าว : 18/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เวลา 1000 น.  ที่ห้องประชุม 403  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 21/2563  ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้นำผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพส่งออกทุเรียนพื้นบ้านพันธุ์กบชายน้ำจากสวนจิตร์นิยม (อำเภอศรีมหาโพธิ) ที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม (ใบลานสาน) พร้อมคู่มือข้อมูลประกอบ ราคาลูกละ 1 แสนบาท มาให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรี หลังภาวะฉุกเฉินโคว-19 สิ้นสุดลง

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]