ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 1000 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ข่าว : 16/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2563  เวลา 1000 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]