อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี รวม 31 แห่ง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานการจัดตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี โดยความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งใช้ชื่อว่า “ตู้ปันสุข คนกบินทร์ ไม่ทอดทิ้งกัน” ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีการจัดตั้งแล้วจำนวน 31 แห่ง
วันที่ข่าว : 14/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานการจัดตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี โดยความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งใช้ชื่อว่า “ตู้ปันสุข คนกบินทร์ ไม่ทอดทิ้งกัน” ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีการจัดตั้งแล้วจำนวน 31 แห่ง ดังนี้
     1. หน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์
     
2. หน้าโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า 
     
3. หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เขตเทศบาลตำบลกบินทร์
     
4. หน้าสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี หมู่ที่ 2 ตำบลกบินทร์ เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า
     
5. หน้าสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน หมู่ที่ 5  ตำบลวังตะเคียน                                                     
     6. หน้าสถานีตำรวจภูธรสระบัว ทต.สระบัว ตำบลลาดตะเคียน                                                   
     7. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ ตลาดกบินทร์                                                       
     8. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า
     
9. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน                                
     10. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว
     
11. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโปร่งสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาไม้แก้ว                                  
     12. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังท่าช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง                                   
     13. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังท่าช้าง                
     14. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน                                   
     15. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อทอง
     16. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา                                      
     17. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาใน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา                   
     18 หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่                               
     19. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกี่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกี่                                       
     20. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแขม                                   
     21. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรี หมู่ที่ 8 ตำบลนนทรี                                      
     22. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล                                   
     23. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแดง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล
     
24. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดนางแก้ว                    
     25. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท หมู่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว
     
26. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี                                           
     27. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี
     
28. หน้าวัดวังกวาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังท่าช้าง                                 
     29. หน้าวัดคลองกลางหมู่ที่ 11 ตำบลกบินทร์                                   
     30. ตลาดอุดมสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่ 
     
31. สถานีขนส่งกบินทร์บุรี เทศบาลตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]