นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ชุดกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 จำนวน 370 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากจนด้อยโอกาสฯ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำมาส่งมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 07/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 น.  นางอังคณา  หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  และนายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ชุดกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 จำนวน 370 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากจนด้อยโอกาสฯ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนช่วงสถานการณ์โควิด-19  โดยมีบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำมาส่งมอบ  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]