รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันที่ข่าว : 05/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  เวลา 15.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)  จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]