ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 403 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 19/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค และซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งจังหวัดเกี่ยวกับการปิดสถานที่ และกรณีผ่อนผันให้กิจการบางประเภทเปิดดำเนินการได้
วันที่ข่าว : 05/05/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุม 403  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 19/2563  เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค และซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งจังหวัดเกี่ยวกับการปิดสถานที่ และกรณีผ่อนผันให้กิจการบางประเภทเปิดดำเนินการได้

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  อัยการจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  และนายอำเภอ/ผู้แทน  ร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]