รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 28/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 28 เมษายน 2563  เวลา 15.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย  ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)  จัดการประชุมเพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่  จากห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]