รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณารายละเอียดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 28/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 28 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพิจารณารายละเอียดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]