ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัด ในภาวะ​ฉุกเฉิน​ กรณี​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์​ หัตถกิจ​โกศล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัด ในภาวะ​ฉุกเฉิน​ กรณี​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตาม​สถานการณ์​ ซักซ้อม​แนวทางปฏิบัติ​เกี่ยวกับ​การยับยั้ง​การแพร่ระบาด และหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 27/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์​  หัตถกิจ​โกศล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัด ในภาวะ​ฉุกเฉิน​ กรณี​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อติดตาม​สถานการณ์​ ซักซ้อม​แนวทางปฏิบัติ​เกี่ยวกับ​การยับยั้ง​การแพร่ระบาด และหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่เกี่ยวข้อง​  เข้าร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]