ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ด่านตรวจ/จุดสกัดฯ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค/หน้ากาก/แอลกอฮอล์เจล แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่งจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 26/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 26 เมษายน 2563  เวลา 08.30 น.  ที่ด่านตรวจ/จุดสกัดฯ  ตำบลหนองโพรง  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รับ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค/หน้ากาก/แอลกอฮอล์เจล แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่งจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบข้าวสารจำนวน 10 ชุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อร่วมช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุลมกรรโชกแรงในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ด้วย

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนรองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอศรีมหาโพธิ  ทหาร/ตำรวจ/บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  บุคลากร กศน.  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน  ร่วมกิจกรรม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]