ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉิน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 403 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 16/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค การสุ่มประเมินการสั่งปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราว และงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ข่าว : 23/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุม 403  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 16/2563  เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค การสุ่มประเมินการสั่งปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราว และงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ก่อนการประชุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งมอบผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย แก่อำเภอทั้ง 7 แห่ง เพื่อให้จิตอาสา/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเย็บหน้ากากผ้า จำนวนทั้งสิ้น 18,500 ชิ้น  จำแนกเป็น (1) อำเภอเมืองปราจีนบุรี 3,500 ชิ้น  (2) อำเภอกบินทร์บุรี 5,500 ชิ้น  (3) อำเภอศรีมหาโพธิ 3,000 ชิ้น  (4) อำเภอประจันตคาม 2,000 ชิ้น  (5) อำเภอนาดี 1,500 ชิ้น  (6) อำเภอบ้านสร้าง 2,000 ชิ้น  และ (7) อำเภอศรีมโหสถ 1,000 ชิ้น

    โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  อัยการจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  และนายอำเภอ/ผู้แทน  ร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]