ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์เจล จากธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 2,000 ขวด จากธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระดับจังหวัด/อำเภอ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ข่าว : 21/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 21 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น.  ที่โถงชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 2,000 ขวด จากธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระดับจังหวัด/อำเภอ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  และผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรม[ ปิดหน้าต่างนี้ ]