รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณารายละเอียดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่กักกันไว้เพื่อสังเกตุอาการ (Local Quarantine) ระดับจังหวัด ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 17/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 17 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพิจารณารายละเอียดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่กักกันไว้เพื่อสังเกตุอาการ (Local Quarantine) ระดับจังหวัด ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]