ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 16/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 16 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]