ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นหน้ากากเลนส์ใส 120 ชิ้น และ Cover All 50 ชิ้น
วันที่ข่าว : 16/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 16 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นหน้ากากเลนส์ใส 120 ชิ้น และ Cover All 50 ชิ้น  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์  เข้าร่วมพิธี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]