ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ วมกิจกรรม Quick Win โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Quick Win โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นทางออกในการเตรียมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ข่าว : 13/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 13 เมษายน 2563  เวลา 17.00 น.  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Quick Win โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นทางออกในการเตรียมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ทั้งนี้​ จังหวัดปราจีนบุรียังได้ดำเนินโครงการบริเวณบ้านพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  และบ้านพักปลัดจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]