รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การรับแจ้งและปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การช่วยเหลือผู้ประกันตน การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มเสี่ยง และการป้องกันบรรเทาภัยอื่นๆ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 12/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 12 เมษายน 2563  เวลา 11.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เช่น การรับแจ้งและปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การช่วยเหลือผู้ประกันตน การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มเสี่ยง และการป้องกันบรรเทาภัยอื่นๆ  ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี  และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]