ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ด่านตรวจ/จุดสกัดฯ ตลาดประชารัฐโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค/หน้ากาก/แอลกอฮอล์เจล แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่งจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 11/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 11 เมษายน 2563  เวลา 08.30 น.  ที่ด่านตรวจ/จุดสกัดฯ ตลาดประชารัฐโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค/หน้ากาก/แอลกอฮอล์เจล แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่งจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี

     โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ทหาร/ตำรวจ/บุคลากรทางการแพทย์  ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  บุคลากร กศน.  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ร่วมกิจกรรม[ ปิดหน้าต่างนี้ ]