ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถโมบายเคลื่อนที่
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักรู้/ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่งจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 10/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 10 เมษายน 2563  เวลา 10.30 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักรู้/ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่งจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   และนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ร่วมพิธี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]