ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม 402 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันที่ข่าว : 09/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 15.00 น.  ที่ห้องประชุม 402  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12   และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ซึ่งมี พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]