ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 403 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ครั้งที่ 12/2563 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรับมอบหน้ากากผ้าจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4,200 ชิ้น และ face shield จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 500 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน
วันที่ข่าว : 09/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุม 403  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ครั้งที่ 12/2563  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรับมอบหน้ากากผ้าจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4,200 ชิ้น และ face shield จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 500 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  คณะกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  นายอำเภอทั้ง 7อำเภอ  และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]