ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเพื่อบูรณาการร่วมออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ที่ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์​ หัตถกิจ​โกศล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเพื่อบูรณาการร่วมออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยบูรณาการกำลังระหว่างตำรวจ สห. ฝ่ายปกครอง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ระหว่าง 22.00 - 04.00 ของวันรุ่งขึ้น
วันที่ข่าว : 03/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 21.00 น.  ที่ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์​  หัตถกิจ​โกศล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเพื่อบูรณาการร่วมออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  โดยบูรณาการกำลังระหว่างตำรวจ สห.  ฝ่ายปกครอง  และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ซึ่งห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ระหว่าง 22.00 - 04.00 ของวันรุ่งขึ้น  โดยมี รองผู้บัญชาการภาค 2  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​  ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมพิธี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]