ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นาย​พิบูลย์​ หัตถกิจ​โกศล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาด ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม รวมทั้งพิจารณาระบบข้อมูลและการติดตามกลุ่มเสี่ยง
วันที่ข่าว : 02/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 2 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นาย​พิบูลย์​  หัตถกิจ​โกศล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาด ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม รวมทั้งพิจารณาระบบข้อมูลและการติดตามกลุ่มเสี่ยง  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน  รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี (ท)​  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]