ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบหน้ากากผ้าของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอนาดี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. ที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์​ หัตถกิจ​โกศล ​ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอนาดี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบหน้ากากผ้าของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอนาดี พร้อมทั้งตรวจการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคคล 4 กลุ่ม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง
วันที่ข่าว : 01/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 11.30 น.  ที่อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์​  หัตถกิจ​โกศล ​ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอนาดี  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบหน้ากากผ้าของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  อำเภอนาดี พร้อมทั้งตรวจการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคคล 4 กลุ่ม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]