รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ติดตามการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ตามแผนการจัดสรรฯ ของกระทรวงมหาดไทย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ติดตามการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ตามแผนการจัดสรรฯ ของกระทรวงมหาดไทย เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วยในหมู่บ้านชุมชน ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดประชาชน เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ฯลฯ รวมทั้งกำชับมิให้นำหน้ากากอนามัยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือมอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้าง และจุดตรวจควบคุมโรคโควิด-19 ฯ บ้านใต้วัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 01/04/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายชัยวรรณ  นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ติดตามการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ตามแผนการจัดสรรฯ ของกระทรวงมหาดไทย เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วยในหมู่บ้านชุมชน ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดประชาชน เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ฯลฯ  รวมทั้งกำชับมิให้นำหน้ากากอนามัยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือมอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  ณ สำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้าง และจุดตรวจควบคุมโรคโควิด-19 ฯ บ้านใต้วัด  หมู่ที่ 1  ตำบลบางกระเบา  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]