รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบแนวทางปฏิบัติงานแก่ชุดเฉพาะกิจฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบแนวทางปฏิบัติงานแก่ชุดเฉพาะกิจฯ เพื่อออกตรวจตรา สอดส่องและขอความร่วมมือสถานประกอบการ ตลาด ร้านค้า ฯลฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 27/03/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 27 มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น.  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบแนวทางปฏิบัติงานแก่ชุดเฉพาะกิจฯ เพื่อออกตรวจตรา สอดส่องและขอความร่วมมือสถานประกอบการ ตลาด ร้านค้า ฯลฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมสระมรกต  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]