ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าของตลาดสด/ตลาดนัด ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 403 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าของตลาดสด/ตลาดนัด ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำชับให้เจ้าของตลาดฯ (1) กำหนดลดช่องทางเข้าออก (2) ตั้งจุดตรวจคัดกรอง/วัดอุณหภูมิ (3) ให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า รวมถึงปฏิบัติตามข้อชี้แจงของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ข่าว : 25/03/2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 25 มีนาคม 2563  เวลา 10.30 น.  ที่ห้องประชุม 403  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าของตลาดสด/ตลาดนัด ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำชับให้เจ้าของตลาดฯ (1) กำหนดลดช่องทางเข้าออก (2) ตั้งจุดตรวจคัดกรอง/วัดอุณหภูมิ (3) ให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า รวมถึงปฏิบัติตามข้อชี้แจงของ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

     โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เจ้าของตลาดสด/ตลาดนัด ในทุกอำเภอ จำนวน  80 คน  ร่วมประชุมชี้แจง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]