ลงนามงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์     เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี

.................................................................................................
จัดทำโดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4436, สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม: 1567
e-mail: damrongtham.prachin@gmail.com
Line Official: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
Fanpage: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี