ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ผ่านทางไปรษณีย์ : ศูนย์ดำรงธรรมหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
ผ่านทางสายด่วน : 1567 (โทรฟรี) หรือ 037-454436
ผ่านทางสื่อออนไลน์ : Email : Damrongtham.prachin@gmail.com
facebook : Damrongtham.prachin@gmail.com
Line officail
สายด่วนที่ควรรู้ช่วง COVID-19